AGC business խաղ

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ AGC Business խաղը բաղկացած է երկու փուլից։ ԱՌԱՋԻՆ ՓՈՒԼ Առաջին փուլը ընթանում է խաղատախտակի մեջտեղի հատվածում, որը կոչվում է Հավերժության շրջան։ Հավերժության շրջանում պետք է ստեղծել բավարար կապիտալ (պասիվ եկամուտ)՝ երկրորդ փուլ դուրս գալու համար։ Խաղատախտակի մեջտեղի շրջանը՝ Հավերժության շրջանը, բաղկացած է Մուտք, Որոշում, Աշխատավարձ, Կյանքի իրավիճակ, ԱԱԾ, Երեխա և Բարեգործություն վանդակներից։ ԵՐԿՐՈՐԴ ՓՈՒԼ Երկրորդ փուլն ընթանում է խաղատախտակի եզրային գոտում, որը կոչվում է Հաղթանակի վազքուղի։ Հաղթանակի վազքուղում պետք է ստեղծել բավարար կապիտալ (պասիվ եկամուտ)՝ խաղը հաղթելու համար։ ԻՆՉՊԵՍ ԽԱՂԱԼ ԽԱՂԸ Խաղը նախատեսված է նվազագույնը 2, առավելագույնը 5 մասնակցի համար։ Խաղը սկսվում է Հավերժության շրջանից։ 1. Յուրաքանչյուր մասնակից ընտրում է 5 գույնի խաղաքարերից որևէ մեկը և տեղադրում է Մուտքի վանդակի վրա։ Այնուհետև մասնակիցներից յուրաքանչյուրը պատահականության սկզբունքով ընտրում է <<Մասնագիտություն>> քարտերից մեկը, նույն սկզբունքով նաև ընտրում է <<Կապիտալ>> քարտերից մեկը։ 2. Կատարում է գրանցում խաղաթերթիկի մեջ։ <<Մասնագիտություն>> քարտի մեջ նշված է մասնակցի աշխատավարձի, ամսական ծախսերի, ամսական եկամուտի և խնայողության (եթե ունի խնայողություն) քանակը, որը նույնությամբ պետք է անցկացնել խաղաթերթիկի մեջ։ <<Կապիտալ>> քարտի մեջ նշված են անշարժ գույք, բաժնետոմսեր և խնայողություններ (եթե դրանք կան), որոնք համապատասխանաբար նշվում են խաղաթերթիկի վրա։ Խնայողությունները և ընթացիկ կանխիկ գումարը նշվում են առանձին վերցրած թերթի վրա, որտեղ ամբողջ խաղի ընթացքում կատարվում են մասնակցի ֆինանսական հաշվարկները։ 3. Մասնակիցները ընտրում են առաջին խաղացողին, (պատահականության սկզբունքով), որն էլ սկսում է խաղը՝ նետելով զառը։ Առաջին մասնակիցը զառի վրա նշված թվով տեղափոխում է խաղաքարը՝ իր ցանկությամբ աջ կամ ձախ ուղղությամբ։ Նույն կերպ մյուս մասնակիցները շարունակում են խաղը՝ որոշելով գնալ աջ թե ձախ։ Խաղի ընթացքում խաղաքարերը շարժվում են Հավեժության շրջանով։ Եթե մասնակցի նետած զառի արդյունքում խաղաքարը կանգնում է Մուտք վանդակի վրա, տվյալ մասնակիցը իր հաջորդ խաղալու հերթի ժամանակ որոշում է շարժվել աջ կամ ձախ ուղղությամբ։ 4. Եթե մասնակիցը կանգնում է ՈՐՈՇՈՒՄ վանդակի վրա, որոշում է քաշել ԲԱԺՆԵՏՈՄՍ թե ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ։ ․ ԲԱԺՆԵՏՈՄՍ քարտերում կան 4 ընկերության բաժնետոմսեր, որոնք գնելով կամ վաճառելով, հնարավոր է գումար վաստակել։ Օրինակ՝ մասնակիցը քաշել է բաժնետոմս, որտեղ նշված է X ընկերության բաժնետոմսի գինը։ Մասնակիցը հնարավորություն ունի գնել կամ վաճառել X ընկերության բաժնետոմսը նշված գնով, իսկ մյուս մասնակիցները կարող են միայն վաճառել, եթե ունեն տվյալ ընկերության բաժնետոմսեր։ Մասնակիցները բաժնետոմսերը գնում են ուղղակի երևակայական վաճառողից, կամ վաճառում են երևակայական գնորդին (այսինքն մասնակիցները գործարք կատարում են ոչ թե միմյանց միջև, այլ երևակայական անձի հետ)։ ․ ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐ քարտերում կան նաև <<Ռիսկային Բաժնետոմսեր>>։ <<Ռիսկային Բաժնետոմսերում>>նշված են X ընկերության բաժնետոմս գնելու և վաճառելու գները։ Տվյալ դեպքում, եթե մասնակիցը որոշում է գնել ռիսկային բաժնետոմս, ապա այն հնարավոր է վաճառել 2 շրջանի ընթացքում, եթե որևէ մասնակից կամ հենց ռիսկային գործարք կատարած մասնակիցը քաշեն այն ընկերության բաժնետոմսերի քարտերից որևէ մեկը (որը պետք է լինի տվյալ ընկերության ոչ ռիսկային բաժնետոմս), որի հետ մասնակիցը կատարել էր ռիսկային գործարք։ Վաճառելու դեպքում մասնակիցը ռիսկային բաժնետոմսերը վաճառում է այն գնով, որը նշված էր ռիսկային գործարքը կատարած քարտի մեջ։ Եթե 2 շրջանի ընթացքում (եթե մասնակիցների քանակը 3 կամ 2 է, ապա 3 շրջանի) մասնակիցը չկարողանա վաճառել ռիսկային գործարքը, ապա այն ջնջվում է։ Բաժնետոմսեր գնելու քանակի սահմանափակումը նշված է քարտերում։ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ քարտերում հնարավոր է կատարել անշարժ գույքի գործարքներ՝ գնել, վաճառել կամ հիմնել բիզնես։ ԱՆՇԱՐժ ԳՈՒՅՔԻ քարտերում կան տարբեր տեսակի բիզնեսներ, որոնք բերում են պասիվ եկամուտ։ 5. ԿՅԱՆՔԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿ վանդակի վրա կանգնելիս մասնակիցը քաշում է <<Կյանքի իրավիճակ>> քարտերից և կատարում քարտում նշված գործողությունը։ <<Կյանքի իրավիճակ>> քարտերում կան այնպիսի գործողություններ, որոնց կատարել կամ չկատարելը ընտրում է մասնակիցը, բայց կան նաև այնպիսի գործողություններ, որոնք մասնակիցը պետք է կատարի անկախ իր կամքից։ 6. ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ վանդակի վրա կանգնելու կամ տվյալ վանդակի վրայով անցնելու դեպքում մասնակիցը ստանում է աշխատավարձ՝ խաղաթերթիկում նշված ամսական եկամուտի չափով, և ստացած գումարը մասնակիցը ավելացնում է այդ պահին ունեցած իր կանխիկ գումարին։ 7. ԵՐԵԽԱ վանդակի վրա կանգնելու դեպքում, մասնակիցն ունենում է երեխա և ամսական ծախսերին ավելացնում է 200$, իսկ ամսական եկամուտից համապատասխանաբար հանվում է 200$։ Խաղաթերթիկում մասնակիցը ԵՐԵԽԱ տողում նշում է կատարում։ Յուրաքանչյուր մասնակից կարող է ունենալ առավելագույնը 4 երեխա։ Երեխա ունենալուց հետո Կյանքի իրավիճակից մասնակցի քաշած այն քարտերը, որոնք առնչվում են երեխայի ծախսերի հետ, տվյալ մասնակիցը պետք է վճարում կատարի։ Եվ նույնը հակառակ դեպքում՝ եթե չունի երեխա, բայց ԿՅԱՆՔԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿ խաղաքարտում երեխային առնչվող ծախս է լինում, մասնակիցը պետք է չվճարի: 8. ԲԱՐԵԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ վանդակի վրա կանգնելու դեպքում մասնակիցը կարող է վճարել իր ունեցած գումարի 10 %-ը և 3 շրջան խաղալ ՝միաժամանակ նետելով 2 զառ։ 9. ԱԱԾ վանդակի վրա կանգնելու դեպքում, եթե տվյալ շրջանում որևէ մասնակից կատարել է կոռուպցիոն գործարք, ապա ԱԱԾ վանդակի վրա կանգնած մասնակիցը վաստակում է 10000$, իսկ կոռուպցիոն գործարք կատարած անձը կորցնում է տվյալ գործարքով ձեռք բերած բաժնետոմսերը, կամ անշաժ գույքը և 2 շրջան չի խաղում։ Ինչպես դուրս գալ երկրորդ փուլ`Հաղթանակի վազքուղի Հավերժության շրջանից դուրս գալու համար անհրաժեշտ է ձեռք բերել նվազագույնը 5000$ պասիվ եկամուտ։ Պասիվ եկամուտը հնարավոր է ձեռք բերել` կատարելով Անշարժ Գույքի գործարքներ։ Գնելով որևէ անշարժ գույք այնտեղ նշված է, թե տվյալ գործող բիզնեսը, բնակարանը կամ հիմնած բիզնեսը որքան պասիվ եկամուտ է բերում։ Մասնակիցը պետք է այնքան գործող բիզնես, բնակարան կամ հիմնած բիզնես ունենա, որոնց գումարային պասիվ եկամուտը կազմի նվազագույնը 5000$։ Եթե մասնակիցը ձեռք է բերում գործող բիզնես, բնակարան կամ հիմնած բիզնես, ապա նշում է կատարում խաղաթերթիկի մեջ` նշելով անշարժ գույքի տեսակը, պասիվ եկամուտը և բանկին պարտք մնացած գումարը, եթե այն կանխիկ չի գնել։ Անշարժ գույքի գինը, կոռուպցիոն գինը և հիպոթեքով գնելու տարբերակը նշված են տվյալ քարտում։ Մասնակիցը բնակարան կարող է ինչպես գնել, այնպես էլ վաճառել ։ Եթե մասնակցի քաշած քարտով նշված է, որ վաճառվում է բնակարան, ապա տվյալ գործարքից կարող է օգտվել միայն քարտը քաշած մասնակիցը կամ այն մասնակիցը, ով ունի ուրիշի անշարժ գույքի գործարքից օգտվելու իրավունք։ Այն դեպքում, երբ մասնակիցը քաշում է քարտ, որտեղ նշված է, որ փնտրվում է բնակարան, կարող են նաև մյուս մասնակիցներն իրենց ունեցած բնակարանները վաճառել, եթե դրանք համապատասխանում են քարտով նշված չափանիշներին։

AGC Login Black Dashboard by Creative Tim
;
AGC Login

Խնդրում ենք ստուգել ձեր էլեկտրոնային հասցեն

;

Շնորհակալություն

Ձեր Էլեկտրոնային փոստի հաստատումը ստացվեց